Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
DOC-18/16

LUKA KOPER, d.d., Koper

Izjava o upravljanju družbe z Izjavo o spoštovanju Kodeksov

V skladu z določbo petega odstavka 70. člena Zakona o gospodarskih družbah ter določili Etičnega kodeksa Skupine Luka Koper, Kodeksa upravljanja javnih delniških družb in Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, Luka Koper, d. d., podaja izjavo o upravljanju družbe. 

Informacija bo od 15.4.2016 dalje objavljena na spletni strani družbe www.luka-kp.si.

Uprava družbe
Datum: 15.04.2016
Pripeti dokumenti:  Izjava o upravljanju družbe