Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-277/16

LUKA KOPER, d.d., Koper

Nadzorni svet potrdil predlog uprave o uporabi bilančnega dobička za leto 2015

Nadzorni svet družbe Luka Koper, d.d. je na seji dne 15.4.2016 potrdil predlog uporabe bilančnega dobička, ki ga bosta skupščini delničarjev v potrditev predlagala uprava in nadzorni svet. Predlog uporabe bilančnega dobička, ki je 31. decembra 2015 znašal 15.880.814,24 evra, je naslednji:

  • del bilančnega dobička v znesku 9.520.000,00 evrov se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,68 evra na navadno delnico,
  • preostanek bilančnega dobička v znesku 6.360.814,24 evrov ostane nerazporejen.

Informacija bo od 15.4.2016 dalje objavljena na spletni strani družbe www.luka-kp.si.

Uprava družbe
Datum: 15.04.2016