Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-95/16

KRKA, d. d., Novo mesto

Objava sklica skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov uprava družbe sklicuje 22. redno sejo skupščine delničarjev družbe.

Sklic 22. skupščine in ostala gradiva so v priloženih dokumentih.


Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 18. 5. 2016 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 18.05.2016