Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-112/16

LUKA KOPER, d.d., Koper

Sklic 27. skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje Luka Koper, d. d. objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi določila 1. odstavka 10. člena Statuta družbe Luka Koper, d.d., sklicuje uprava družbe 27. skupščino delničarjev družbe Luka Koper, d.d., ki bo dne 1. 7. 2016 ob 13.00 uri v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, Koper. 

Sklic in ostalo gradivo je na razpolago v pripetih dokumentih. 

Informacija bo od 27.5.2016 dalje objavljena na spletni strani družbe www.luka-kp.si.

Uprava družbe
Datum: 27.05.2016