Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-134/16

LUKA KOPER, d.d., Koper

Objava zahteve za dopolnitev dnevnega reda 27. skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d. in čistopisa dnevnega reda

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje Luka Koper, d. d. objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi določil 3. odstavka 298. člena Zakona o gospodarskih družb, uprava družbe Luka Koper, d.d., objavlja zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 27. skupščine delničarjev družbe LUKA KOPER, d.d., ki bo 1. 7. 2016, kakor jo je v zakonskem roku dne 3. 6. 2016 v svojem imenu zahteval Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, ki je imetnik 1.557.857 delnic, kar predstavlja 11,13% osnovnega kapitala družbe, in v imenu delničarja Republike Slovenije, ki je imetnica 7.140.000 delnic, kar predstavlja 51% osnovnega kapitala družbe, kar skupaj dosega 62,13% deleža osnovnega kapitala družbe Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, d.d. 

Na podlagi določil 4. odstavka 298. člena Zakona o gospodarskih družb uprava družbe Luka Koper, d.d., objavlja čistopis dnevnega reda za 27. skupščino delničarjev družbe LUKA KOPER, d.d., ki bo 1. 7. 2016.  

Skupaj z zgornjima dokumentoma družba objavlja tudi informacije iz 3. odstavka 296. člena ZGD-1.

 

Uprava družbe
Datum: 07.06.2016