Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-393/16

MODRA LINIJA HOLDING, d.d., Koper

Mesečno poročilo za maj 2016

 Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba MODRA LINIJA HOLDING, finančna družba, d.d.,  objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi 7. člena Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (Ur. list, št. 68/2007 s spremembami), 4. člena Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Ur. list, št. 99/2007) in  Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. list, št. 67/07 s spremembami) Uprava družbe razkriva nadzorovano informacijo:

Mesečno poročilo za maj  2016.

Ta nadzorovana informacija bo objavljena tudi na spletni strani družbe (www.ml-holding.si), pod rubriko javne objave, od danes dalje in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe
Datum: 09.06.2016
Pripeti dokumenti:  Mesečno poročilo za maj 2016