Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-153/16

LUKA KOPER, d.d., Koper

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic na 27. skupščini delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje družba Luka Koper, d.d. objavlja naslednje sporočilo: 

Skladno s priporočili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, Luka Koper, d.d., svoje delničarje obvešča, da smo na podlagi dogovora, sklenjenega z Vseslovenskim združenjem malih delničarjev (VZMD), pričeli z izvedbo organiziranega zbiranja pooblastil delničarjev za 27. redno skupščino delničarjev, ki bo dne 1.7.2016. 

Organizirano zbiranje pooblastil bo izvedeno tako, da bodo delničarji po pošti prejeli natisnjena pisna pooblastila, na katerih bodo delničarji lahko izbrali pooblaščenca in izkazali svojo voljo glede predlaganih sklepov dnevnega reda. 

Pooblaščenca za zbiranje pooblastil na predlog uprave družbe Luka Koper, d.d. sta:

  • Viktor Udovič, luški upokojenec
  • Mirko Slosar, predsednik Sveta delavcev družbe Luka Koper, d.d.

Pooblaščenca za zbiranje pooblastil na predlog VZMD sta:

  • Davorin Petaros, vodja Sekcije Luka Koper pri VZMD
  • mag. Kristjan Verbič, predsednik VZMD

Ostale informacije so dostopne v pripetih dokumentih.

Informacija bo od 17.6.2016 dalje objavljena na spletnih straneh družbe www.luka-kp.si

Uprava družbe
Datum: 17.06.2016
Pripeti dokumenti:  Spremni dopis,  Vzorec pooblastila