Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-419/16

LUKA KOPER, d.d., Koper

Pojasnila v zvezi z zavajajočimi podatki o poslovanju družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje družba Luka Koper, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Z vidika enakomernega obveščanja vseh delničarjev in zaščite interesov družbe smo dolžni odgovoriti na dodatne zavajajoče podatke o poslovanju družbe, ki smo jih zaznali v medijih.

Podatki se nanašajo na izjave državnega sekretarja Metoda Dragonje, ki jih je predstavil na komisiji Državnega zbora za nadzor nad javnimi financami v petek, 17.6.2016: »Donos na kapital, ki ga dosega Luka Koper je na nivoju 2,5 odstotka. Srednja povprečna donosnost primerljivih firm, se pravi pristanišč v evropskem prostoru je 6,3 odstotke. Najboljša pristanišča imajo donos preko 9 odstotkov.«

Državni sekretar Dragonja je pri utemeljevanju poslovanja Skupine Luke Koper uporabljal podatke iz let 2011 do 2013, kar je razvidno tudi iz letnih poročil družbe. Podatki za leto 2014 in 2015 so bistveno drugačni, saj je ROE Skupine Luka Koper leta 2014 znašal 10,7 odstotka, leta 2015 10,9 odstotka, v prvem kvartalu letošnjega leta pa 15,4 odstotka. Če k temu dodamo še EBITDA maržo, kot merilo poslovne uspešnosti in dobičkonosnosti, je ta leta 2014 za Skupino Luka Koper znašala 37,2 odstotkov, leta 2015 38 odstotkov in v prvem kvartalu letošnjega leta 41,2 odstotka.

Glede na transparentno zavajanje javnosti, delničarjev in poslancev Državnega zbora s prikrojenimi podatki bo družba, skladno z ZTFI sprožila postopek tržne manipulacije pri ATVP. 

Informacija bo od 20.6.2016 dalje objavljena na spletni strani družbe www.luka-kp.si

Luka Koper, d.d.
Datum: 20.06.2016