Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-420/16

MLINOTEST, d.d., Ajdovščina

Notranja informacija

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Mlinotest d.d., Ajdovščina objavlja naslednje sporočilo:

 

 

Družba Mlinotest d.d. je s strani Okrožnega sodišča v Novi Gorici dne 20.6.2016 (po faksu že 17.6.2016) prejela sklep, s katerim je sodišče ugodilo predlogu za izdajo začasne odredbe zaradi zavarovanja nedenarne terjatve (vrednost spornega predmeta je 209,77 EUR), ki jo je vložil delničar Miha Likar iz Tomaja (lastnik 1.103 oz. 0,03% delnic od skupno izdanih 3.447.901 delnic) po svojem pooblaščencu Matjažu Titanu iz Ljubljane. S predmetno začasno odredbo je sodišče naši družbi prepovedalo izplačilo dividend v znesku 654.547,63 EUR, torej v delu, ki presega bilančni dobiček iz letnega poročila za leto 2015. Začasna odredba velja do pravnomočne odločitve v tem sporu.

 

Družba Mlinotest d.d. je skladno s sklepom skupščine, po katerem se izplačilo dividend opravi najkasneje v tridesetih dneh po dnevu zasedanja skupščine, sicer domala vse dividende izplačala že pred prejemom predmetne začasne odredbe, seveda pa bo odločitev sodišča poslej spoštovala. Mlinotest d.d. bo zoper ta sklep o začasni odredbi vložil ugovor.

 

Družbi Mlinotest d.d. je bila s strani Okrožnega sodišča v Novi Gorici dne 20.6.2016 vročena tudi tožba delničarja Mihe Likarja, s katero ta delničar predlaga, da sodišče delno razveljavi sklep skupščine družbe Mlinotest d.d. z dne 18.5.2016, ki se nanaša na delitev dobička.

 

Napadeni sklep o delitvi dobička je sprejela skupščina družbe dne 18.5.2016, in sicer kot nasprotni predlog delničarja Vipa Holding d.d. – v likvidaciji, vendar po prepričanju družbe ni pogojev niti razlogov za uveljavljanje nezakonitosti tega sklepa in je prav tako napačna tudi odločitev o izdaji začasne odredbe.

 

 

Objava bo od dneva objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljena tudi na uradni spletni strani družbe, www.mlinotest.si.

Uprava družbe
Datum: 20.06.2016