Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
SAR-11/16

KRKA, d. d., Novo mesto

Nerevidirano poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v prvem polletju 2016

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Glede na 112. člen Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), družba Krka, d. d., Novo mesto objavlja polletno poročilo za leto 2016.
Poročilo o poslovanju in sporočilo za javnost sta v prilogi.


Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe ( www.krka.si ) od 28. 7. 2016 dalje, in sicer za obdobje najmanj 10 let.
Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 28.07.2016