Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-512/16

MODRA LINIJA HOLDING, d.d., Koper

Obvestilo o seji nadzornega sveta

 

Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje  družba MODRA LINIJA HOLDING, d.d., Koper objavlja naslednje obvestilo:

 

Nadzorni svet družbe je na 46. redni seji dne 29.07.2016 sprejel naslednje sklepe:

 

  • Seznanil se je   z zahtevo večinskega delničarja po sklicu skupščine in sprejel predlog  uprave za sklic 15. Skupščine družbe v predlagani obliki.
  • Seznanil se je s poslovanjem družbe za obdobje januar – maj.

 

To obvestilo bo od danes dalje objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.ml-holding.si  še najmanj pet  let.

Uprava družbe
Datum: 01.08.2016