Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TA-19/16

MLINOTEST, d.d., Ajdovščina

Odziv na izjave v medijih

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Mlinotest d.d., Ajdovščina objavlja naslednje sporočilo:

 

Na spletni strani MMC RTV SLO je bil 5. avgusta objavljen članek z naslovom »Mali delničarji so se pritožili nad načrtovanim prevzemom Mlinotesta« in podnaslovom »Moti jih nizka cena in prevzem družbe z lastnim kapitalom«, v katerem so povzete izjave predsednika VZMD Kristjana Verbiča. G. Verbič med drugim trdi, da družba Mlino d.o.o. prevzem družbe Minotest d.d. »financira s kapitalom same družbe«. G. Verbič je podobne izjave podajal tudi v drugih medijih.

Družba Mlinotest d.d. kot ciljna družba sicer nima vpliva na prevzemni postopek in ni stranka postopka odločanja o izdaji dovoljenja za prevzemno ponudbo, vendar mora objaviti predmetni odziv, saj so tovrstne izjave neresnične ter škodujejo tudi njenemu ugledu in dobremu imenu.

Družba Mlinotest d.d. demantira opisane trditve g. Verbiča in zagotavlja, da nikakor ne drži, da bi se prevzem kakorkoli financiral z njenim lastnim kapitalom. Družba Mlinotest d.d. opozarja na določbe Zakona o prevzemih, po katerih so izrecno prepovedane posredne ali neposredne zastave ali zavarovanja premoženja ciljne družbe, dane v korist prevzemnika za plačilo vrednostnih papirjev ciljne družbe. Mlinotest d.d. zagotavlja, da dosledno spoštuje vse zakonske določbe in so predmetne izjave povsem neresnične in zlonamerne.

Mlinotest d.d. bo uporabil vsa pravna sredstva za zaščito dobrega imena družbe ter v okviru pravnih možnosti sprožil tudi ustrezne postopke zoper g. Kristjana Verbiča, ki z neresničnimi izjavami povzroča škodo naši družbi.

  

Objava bo od dneva objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljena tudi na uradni spletni strani družbe, www.mlinotest.si.

Uprava družbe
Datum: 08.08.2016