Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-549/16

MLINOTEST, d.d., Ajdovščina

Prejem sklepa

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Mlinotest d.d., Ajdovščina objavlja naslednje sporočilo:

 

Družba Mlinotest d.d. je s strani Okrožnega sodišča v Novi Gorici danes prejela sklep, s katerim je sodišče ugodilo njenemu ugovoru zoper sklep o začasni odredbi opr. št. Pg 141/2016 z dne 16.6.2016. Sodišče je s sklepom z dne 11.8.2016 razveljavilo začasno odredbo, ki je bila izdana na predlog Matjaža Titana kot pooblaščenca delničarja Mihe Likarja in s katero je bilo družbi Mlinotest d.d. začasno prepovedano izplačilo dividend v znesku 654.547,63 EUR. Sodišče je navedeni predlog za izdajo začasne odredbe v celoti zavrnilo. 

Hkrati je sodišče kot neutemeljenega zavrnilo tudi nov predlog za izdajo začasne odredbe z dne 5.8.2016, s katerim je delničar Miha Likar hotel doseči, da bi sodišče družbi Mlinotest d.d. naložilo sprožitev postopkov za zavarovanje korporacijskopravnih zahtevkov na vračilo že izplačanih dividend zoper družbe Mlino d.o.o., Vipa Holding d.d. – v likvidaciji in Fin vita d.o.o..

 

Objava bo od dneva objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljena tudi na uradni spletni strani družbe, www.mlinotest.si.

Uprava družbe
Datum: 18.08.2016