Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-62/16

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o pridobivanju lastnih delnic z dne 25. 7. 2014 družba Krka obvešča javnost, da je v obdobju od 29. 7. 2016 do vključno 18. 8. 2016 na Ljubljanski borzi odkupila 8.058 lastnih delnic v skupni vrednosti 480.244 EUR. Posrednika pri nakupih sta bila SKB d.d. in NLB d.d.               

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 366.080, kar je predstavljalo 1,116 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 374.138, kar predstavlja 1,141 % vseh izdanih delnic.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 19. 8. 2016 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 19.08.2016