Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TA-25/16

MLINOTEST, d.d., Ajdovščina

Odločba ATVP o izidu prevzemne ponudbe

Na podlagi 4. odstavka 56. člena Zakona o prevzemih in določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, družba Mlinotest d.d., Ajdovščina objavlja

 

Odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP)

o izidu prevzemne ponudbe

 

opr. št. 40201-8/2016-43 z dne 5.9.2016, s katero je ATVP ugotovila, da je prevzemna ponudba prevzemnika Mlino, d. o. o., Tovarniška 14, Ajdovščina za 3.447.901 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake MAJG, zmanjšano za 795.421 delnic oznake MAJG, ki jih ima prevzemnik že v lasti, ter 1.655.354 delnic oznake MAJG, ki jih ima v lasti družba Vipa holding, .d. — v likvidaciji, Lokarjev drevored 1, Ajdovščina, ki deluje usklajeno s prevzemnikom in 213.698 delnic oznake MAJG, ki jih ima v lasti Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6A, Ajdovščina, ki deluje usklajeno s prevzemnikom  torej skupno za 783.428 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake MAJG ciljne družbe Mlinotest, d. d., Tovarniška cesta 14, Ajdovščina, ki je trajala od 3. 8. do 31. 8. 2016, uspešna.

Odločba ATVP o izidu prevzemne ponudbe se nahaja v priponki. Odločba bo dne 7.9.2016 objavljena tudi v časopisu Delo.

 

Objava bo od dneva objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljena tudi na uradni spletni strani družbe, www.mlinotest.si.

Uprava družbe
Datum: 06.09.2016