Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-703/16

MODRA LINIJA HOLDING, d.d., Koper

Obvestilo o vpisu sklepov skupščine v sodni register

Modra linija holding, finančna družba, d.d., v skladu z določili ZTFI in Pravili Ljubljanske borze, d.d. sporoča, da je Okrožno sodišče v Kopru v registrski zadevi, opr. št. Srg 2016/42733 dne 07.11.2016 vpisalo sklepa o izključitvi manjšinskih delničarjev iz družbe Modra linija d.d. in sklep o umiku delnic z oznako MLHR iz trgovanja na organiziranem trgu pri Ljubljanski borzi d.d. Ljubljana.

Oba sklepa sta bila sprejeta na 15.skupščini delničarjev dne 06.09.2016 in sta začela veljati z dnem vpisa v sodni register.

Navedena sklepa Okrožnega sodišča v Kopru sta priloga k temu obvestilu.

To obvestilo bo od dne 08.11.2016 dalje objavljeno na spletni strani družbe  www.ml-holding.si. najmanj pet let.

Uprava družbe
Datum: 08.11.2016
Pripeti dokumenti:  Sklep sodišča