Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-735/16

MODRA LINIJA HOLDING, d.d., Koper

Obvestilo o seji nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba MODRA LINIJA HOLDING, d.d., Koper objavlja naslednje obvestilo:

Nadzorni svet družbe se je  23.11.2016 sestal na svoji 47. Redni seji in sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

  

  1. Seznanil se je z informacijo o poslovanju v prvih desetih mesecih tekočega leta in oceno poslovanja do konca leta 2016.
  2. Seznanil se je z informacijo o aktivnostih uprave pri pomembnih naložbah.
  3. Potrdil je poslovni načrt družbe za leto 2017.
  4. Zaradi preteka mandata je na mesto člana uprave za splošne in pravne zadeve  ponovno imenoval dosedanjega člana uprave.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe( www. ml-holding.si), pod rubriko javne objave, od danes dalje in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe
Datum: 24.11.2016