Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-105/16

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o pridobivanju lastnih delnic z dne 25. 7. 2014 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 16. 12. 2016 do vključno 22. 12. 2016. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 14.091 lastnih delnic v skupni vrednosti 731.698 EUR, in sicer:

- 16. 12. 2.673 delnic po povprečni tehtani ceni 52,95 EUR,

- 19. 12. 3.454 delnic po povprečni tehtani ceni 52,54 EUR,

- 20. 12.    919 delnic po povprečni tehtani ceni 51,86 EUR,

- 21. 12. 3.523 delnic po povprečni tehtani ceni 51,40 EUR,

- 22. 12. 3.522 delnic po povprečni tehtani ceni 51,09 EUR.

Posrednika pri nakupih sta bila SKB d.d. in NLB d.d.

 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 472.656, kar je predstavljalo 1,441 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 486.747 kar predstavlja 1,484 % vseh izdanih delnic.

 

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 23. 12. 2016 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 23.12.2016