Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-7/17

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o pridobivanju lastnih delnic z dne 25. 7. 2014 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 6. 1. 2017 do vključno 12. 1. 2017. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 8.658 lastnih delnic v skupni vrednosti 457.929 EUR, in sicer:

- 6. 1.   2.394 delnic po povprečni tehtani ceni 52,92 EUR,

- 9. 1.   1.168 delnic po povprečni tehtani ceni 52,87 EUR,

- 10. 1. 2.299 delnic po povprečni tehtani ceni 52,88 EUR,

- 11. 1.    591 delnic po povprečni tehtani ceni 52,99 EUR,

- 12. 1. 2.206 delnic po povprečni tehtani ceni 52,85 EUR,

Posrednika pri nakupih sta bila SKB d.d. in NLB d.d.

 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 501.781, kar je predstavljalo 1,530 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 510.439 kar predstavlja 1,557 % vseh izdanih delnic.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 13. 1. 2017 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 13.01.2017