Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-13/17

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o pridobivanju lastnih delnic z dne 25. 7. 2014 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 20. 1. 2017 do vključno 30. 1. 2017. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 8.412 lastnih delnic v skupni vrednosti 440.459 EUR, in sicer:

- 20. 1.   1.308 delnic po povprečni tehtani ceni 52,25 EUR,

- 23. 1.      650 delnic po povprečni tehtani ceni 52,28 EUR,

- 24. 1.   1.702 delnic po povprečni tehtani ceni 52,44 EUR,

- 25. 1.      681 delnic po povprečni tehtani ceni 52,36 EUR,

- 26. 1.   1.390 delnic po povprečni tehtani ceni 52,50 EUR,

- 27. 1.   1.340 delnic po povprečni tehtani ceni 52,43 EUR,

- 30. 1.   1.341 delnic po povprečni tehtani ceni 52,20 EUR.

Posrednika pri nakupih sta bila SKB d.d. in NLB d.d.

 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 517.333, kar je predstavljalo 1,578 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 525.745 kar predstavlja 1,603 % vseh izdanih delnic.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 31. 1. 2017 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 31.01.2017