Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-25/17

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o pridobivanju lastnih delnic z dne 25. 7. 2014 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 3. 3. 2017 do vključno 9. 3. 2017. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 5.129 lastnih delnic v skupni vrednosti 269.973 EUR, in sicer:

- 3. 3.   1.574 delnic po povprečni tehtani ceni 51,90 EUR,

- 6. 3.   3.555 delnic po povprečni tehtani ceni 52,91 EUR.

Posrednika pri nakupih sta bila SKB d.d. in NLB d.d.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 525.745, kar je predstavljalo 1,603 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 530.874 kar predstavlja 1,619 % vseh izdanih delnic.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 10. 3. 2017 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 10.03.2017