Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-253/17

KRKA, d. d., Novo mesto

Predlagana dividenda za Krkine delničarje za 3,8 % višja od lanskoletne

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Krka, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Glede na 386. člen Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in člena 17 Uredbe (EU) št. 596/2014, družba Krka, d. d., Novo mesto (v nadaljevanju Krka) obvešča zainteresirano javnost o predlagani uporabi bilančnega dobička za leto 2016.

 

Obvestilo je v prilogi.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 30. 3. 2017 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 30.03.2017