Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-553/17

MODRA LINIJA HOLDING, d.d., Koper

Obvestilo o seji nadzornega sveta

Na podlagi določil 111. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, družba MODRA LINIJA HOLDING, d.d., Koper, Pristaniška 12, Koper objavlja naslednje sporočilo:.

Nadzorni svet družbe se je  26.05.2017 sestal na svoji 49. redni seji in sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

  • Potrdil je Revidirano letno poročilo družbe in revidirano konsolidirano poročilo skupine za leto 2016.
  • Seznanil se je z oceno poslovanja za obdobje januar- marec.
  • Oblikoval in sprejel je poročilo nadzornega sveta o preveritvi poslovanja družbe.
  • Seznanil se je s poročilom revizijske komisije za leto 2016.
  • Seznanil in oblikoval je sklic skupščine družbe.
  • Seznanil se je s preoblikovanjem delniške  družbe MODRA LINIJ HOLDING d.d.  v družbo z omejeno odgovornostjo.

     

To obvestilo bo od danes dalje objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.ml-holding.si  še najmanj pet let.

Uprava družbe
Datum: 29.05.2017