Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-573/17

KRKA, d. d., Novo mesto

Objava sklica 23. skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov uprava družbe sklicuje 23. redno sejo skupščine delničarjev družbe.

Sklic 23. skupščine in ostala gradiva so v priloženih dokumentih.


Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 31. 5. 2017 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 31.05.2017