Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-49/17

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o pridobivanju lastnih delnic z dne 25. 7. 2014 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 31. 5. 2017 do vključno 7. 6. 2017. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 8.065 lastnih delnic v skupni vrednosti 432.101 EUR, in sicer:

- 31. 5.        635  delnic po povprečni tehtani ceni 52,95 EUR,

-   1. 6.     2.714  delnic po povprečni tehtani ceni 53,44 EUR,

-   2. 6.     2.067  delnic po povprečni tehtani ceni 53,65 EUR,

-   5. 6.        800  delnic po povprečni tehtani ceni 53,98 EUR,

-   6. 6.        699  delnic po povprečni tehtani ceni 53,66 EUR in 

-   7. 6.     1.150  delnic po povprečni tehtani ceni 53,80 EUR.

Posrednika pri nakupih sta bila SKB d.d. in NLB d.d.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 541.606 kar je predstavljalo 1,652 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 549.671 kar predstavlja 1,676 % vseh izdanih delnic.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 9. 6. 2017 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 09.06.2017