Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-622/17

KRKA, d. d., Novo mesto

Objava čistopisa sklica 23. skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba objavlja nadzorovano informacijo.   

Na podlagi določila točke 6.20 Statuta Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Novo mesto in na podlagi določil 296., 298. in 300. člena ZGD-1,  uprava družbe objavlja čistopis dnevnega reda sklica 23. skupščine delničarjev družbe Krka, d. d., Novo mesto, ki je bil objavljen dne 31. 5. 2017 in dopolnjen s predlogom delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije z dne 7. 6. 2017 ter zahtevo za dopolnitev dnevnega reda delničarja Slovenski državni holding, d. d. z dne 7. 6. 2017.

Čistopis sklica in ostali dokumenti so v prilogi.


Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 13. 6. 2017 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 13.06.2017