Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-54/17

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o pridobivanju lastnih delnic z dne 25. 7. 2014 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 12. 6. 2017 do vključno 15. 6. 2017. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 3.770 lastnih delnic v skupni vrednosti 203.113 EUR, in sicer:

- 12. 6.       349  delnic po povprečni tehtani ceni 53,63 EUR,

- 13. 6.     1.353  delnic po povprečni tehtani ceni 54,00 EUR,

- 14. 6.        666  delnic po povprečni tehtani ceni 53,98 EUR in

- 15. 6.     1.402  delnic po povprečni tehtani ceni 53,77 EUR. 

Posrednika pri nakupih sta bila SKB d.d. in NLB d.d.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 549.671 kar je predstavljalo 1,676 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 553.441 kar predstavlja 1,688 % vseh izdanih delnic.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 16. 6. 2017 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 16.06.2017