Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-712/17

KRKA, d. d., Novo mesto

Odstop članice nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in člena 17 Uredbe (EU) št. 596/2014 družba Krka, d. d., Novo mesto objavlja nadzorovano informacijo:

3. 7. 2017 je družba Krka, d. d., Novo mesto (v nadaljevanju Krka) prejela odstopno izjavo članice nadzornega sveta, gospe Simone Razvornik Škofič. Gospa Simona Razvornik Škofič je Krko obvestila, da iz osebnih razlogov odstopa iz članstva v nadzornem svetu Krke, in sicer z dnem 6. 7. 2017.

Odstopna izjava je v prilogi.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 4. 7. 2017 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 04.07.2017
Pripeti dokumenti:  Odstopna izjava članice NS