Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-73/17

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 28. 7. 2017 do vključno 14. 8. 2017. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 11.256 lastnih delnic v skupni vrednosti 617.522 EUR, in sicer:

- 28. 7.     2.288  delnic po povprečni tehtani ceni 54,98 EUR,
- 31. 7.     1.997  delnic po povprečni tehtani ceni 54,98 EUR,
- 2. 8.       2.546  delnic po povprečni tehtani ceni 54,84 EUR,
- 3. 8.       1.924  delnic po povprečni tehtani ceni 54,74 EUR,
- 11. 8.        877  delnic po povprečni tehtani ceni 54,74 EUR in
- 14. 8.     1.624  delnic po povprečni tehtani ceni 54,79 EUR.

Posrednika pri nakupih sta bila SKB d.d. in NLB d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 559.096 kar je predstavljalo 1,705 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 570.352 kar predstavlja 1,739 % vseh izdanih delnic.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 16. 8. 2017 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 16.08.2017