Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-78/17

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 16. 8. 2017 do vključno 24. 8. 2017. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 5.333 lastnih delnic v skupni vrednosti 298.099 EUR, in sicer:

- 16. 8.       1.038 delnic po povprečni tehtani ceni 54,65 EUR,

- 17. 8.       2.049 delnic po povprečni tehtani ceni 54,85 EUR,

- 18. 8.          159 delnic po povprečni tehtani ceni 55,24 EUR,

- 21. 8.           70  delnic po povprečni tehtani ceni 55,98 EUR,

- 22. 8.         205  delnic po povprečni tehtani ceni 56,05 EUR

- 23. 8.          88  delnic po povprečni tehtani ceni 56,20 EUR in

- 24. 8.       1.724 delnic po povprečni tehtani ceni 57,92 EUR.   

Posrednika pri nakupih sta bila SKB d.d. in NLB d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 570.352 kar je predstavljalo 1,739 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 575.685 kar predstavlja 1,755 % vseh izdanih delnic.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 25. 8. 2017 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 25.08.2017