Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-80/17

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 25. 8. 2017 do vključno 31. 8. 2017. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 15.268 lastnih delnic v skupni vrednosti 877.878 EUR, in sicer:

- 25. 8.       1.870 delnic po povprečni tehtani ceni 58,10 EUR,
- 28. 8.       2.850 delnic po povprečni tehtani ceni 58,12 EUR,
- 29. 8.       1.220 delnic po povprečni tehtani ceni 57,65 EUR,
- 30. 8.       2.665 delnic po povprečni tehtani ceni 57,33 EUR in
- 31. 8.       6.663 delnic po povprečni tehtani ceni 57,10 EUR.
 

Posrednika pri nakupih sta bila SKB d.d. in NLB d.d.


Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 575.685 kar je predstavljalo 1,755 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 590.953 kar predstavlja 1,802 % vseh izdanih delnic.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 1. 9. 2017 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 01.09.2017