Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-908/17

KRKA, d. d., Novo mesto

Zavrnitev predloga društva VZMD

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in člena 17 Uredbe (EU) št. 596/2014 družba Krka, d. d., Novo mesto objavlja nadzorovano informacijo:

4. 9. 2017 je družba Krka, d. d., Novo mesto (v nadaljevanju Krka) prejela sklep Okrožnega sodišča v Novem mestu s katerim je sodišče zavrnilo predlog društva VZMD, da se Hans-Helmutu Fabryju onemogoči izvajanje funkcije člana nadzornega sveta Krke. Kot razlog je sodišče navedlo, da VZMD ni v zadostni meri konkretiziral in izkazal težko nadomestljive škode, ki bi nastala zaradi nasprotja interesov Hans-Helmuta Fabryja in ki bi se lahko odražala kot nasprotovanje interesom Krke. Zoper sklep je možna pritožba v roku 8 dni.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 5. 9. 2017 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 05.09.2017