Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-88/17

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 8. 9. 2017 do vključno 14. 9. 2017. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 19.097 lastnih delnic v skupni vrednosti 1.074.837 EUR, in sicer:

- 8. 9.         1.363 delnic po povprečni tehtani ceni 57,20 EUR,
- 11. 9.       1.616 delnic po povprečni tehtani ceni 57,00 EUR,
- 12. 9.       5.223 delnic po povprečni tehtani ceni 56,65 EUR,
- 13. 9.       5.340 delnic po povprečni tehtani ceni 56,10 EUR in
- 14. 9.       5.555 delnic po povprečni tehtani ceni 55,69 EUR.

Posrednika pri nakupih sta bila SKB d.d. in NLB d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 599.600 kar je predstavljalo 1,828 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 618.697 kar predstavlja 1,887 % vseh izdanih delnic.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 15. 9. 2017 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 15.09.2017