Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-947/17

KRKA, d. d., Novo mesto

Razkritje poslov osebe, ki opravlja poslovodne naloge

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in člena 19 Uredbe (EU) št. 596/2014, družba Krka, d. d., Novo mesto objavlja:

Direktor prodaje družbe Krka, d. d., Novo mesto, Damjan Možina, je družbo obvestil, da je dne 19. 9. 2017 v svojem imenu na uradnem trgu Ljubljanske borze odtujil 800 delnic družbe z oznako KRKG (ISIN: SI0031102120) po povprečni tehtani ceni 55,26 EUR, in sicer:

  • 500 delnic po ceni 55,30 EUR za delnico,
  • 265 delnic po ceni 55,20 EUR za delnico in
  •   35 delnic po ceni 55,25 EUR za delnico.

Posli niso povezani z izvajanjem programa možnosti ugodnega nakupa delnic.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 22. 9. 2017 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 22.09.2017