Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-963/17

KRKA, d. d., Novo mesto

Izpodbojna tožba VZMD

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in člena 17 Uredbe (EU) št. 596/2014 družba Krka, d. d., Novo mesto objavlja nadzorovano informacijo:

Krka, d. d., Novo mesto (v nadaljevanju Krka) je dne 26. 9. 2017 prejela s strani Okrožnega sodišča v Novem mestu izpodbojno tožbo Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD), zaradi razveljavitve sklepa skupščine z dne 6. 7. 2017, sprejetega pod točko 5.2. dnevnega reda, s katerim je bil za člana nadzornega sveta imenovan Hans-Helmut Fabry. Krka bo skladno s pozivom sodišča na prejeto tožbo odgovorila v postavljenem roku.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 28. 9. 2017 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 28.09.2017