Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-95/17

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 29. 9. 2017 do vključno 5. 10. 2017. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 6.432 lastnih delnic v skupni vrednosti 358.615 EUR, in sicer:

- 29. 9.       1.763 delnic po povprečni tehtani ceni 55,95 EUR,
- 3. 10.       2.047 delnic po povprečni tehtani ceni 55,83 EUR,
- 4. 10.          775 delnic po povprečni tehtani ceni 55,36 EUR in
- 5. 10.       1.847 delnic po povprečni tehtani ceni 55,65 EUR.

Posrednika pri nakupih sta bila SKB d.d. in NLB d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 638.842 kar je predstavljalo 1,948 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 645.274 kar predstavlja 1,968 % vseh izdanih delnic.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 6. 10. 2017 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 06.10.2017