Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-98/17

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 6. 10. 2017 do vključno 12. 10. 2017. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 6.162 lastnih delnic v skupni vrednosti 350.002 EUR, in sicer:

- 6. 10.          999 delnic po povprečni tehtani ceni 55,88 EUR,
- 9. 10.          462 delnic po povprečni tehtani ceni 56,12 EUR,
- 10. 10.        868 delnic po povprečni tehtani ceni 56,70 EUR,
- 11. 10.     2.008 delnic po povprečni tehtani ceni 57,02 EUR in
- 12. 10.     1.825 delnic po povprečni tehtani ceni 57,28 EUR.
 

Posrednika pri nakupih sta bila SKB d.d. in NLB d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 645.274 kar je predstavljalo 1,968 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 651.436 kar predstavlja 1,986 % vseh izdanih delnic.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 13. 10. 2017 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 13.10.2017