Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-48/17

KRKA, d. d., Novo mesto

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze in 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba Krka, d. d., Novo mesto objavlja nadzorovano informacijo:

Dne 13. 10. 2017 je Krka, d. d., Novo mesto prejela obvestilo družbe Allianz ZB d. o. o., društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, Heinzelova 70, 1000 Zagreb, Hrvaška, da je 9. 10. 2017 v imenu delničarjev Krke, AZ obvezni mirovinski fond kategorije A in AZ obvezni mirovinski fond kategorije B, odtujila delnice družbe z glasovalno pravico z oznako KRKG (ISIN: SI0031102120).  

Pred odtujitvijo sta imela navedena delničarja neposredno 5,08 % glasovalnih pravic v delnicah. Pred odtujitvijo navedena delničarja nista imela posrednih glasovalnih pravic v delnicah in nista imela glasovalnih pravic v finančnih instrumentih.

Po odtujitvi imata navedena delničarja neposredno 1.636.866 glasovalnih pravic v delnicah z oznako KRKG, kar predstavlja 4,99 % glasovalnih pravic, vse v delnicah z oznako KRKG. Po odtujitvi nimata posrednih glasovalnih pravic v delnicah in nimata glasovalnih pravic v finančnih instrumentih.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 17. 10. 2017 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 17.10.2017