Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-101/17

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 13. 10. 2017 do vključno 16. 10. 2017. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 1.878 lastnih delnic v skupni vrednosti 106.819 EUR, in sicer:

- 13. 10.        301 delnic po povprečni tehtani ceni 57,11 EUR in
- 16. 10.     1.577 delnic po povprečni tehtani ceni 56,83 EUR.

Posrednika pri nakupih sta bila SKB d.d. in NLB d.d.

 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 651.436 kar je predstavljalo 1,986 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 653.314 kar predstavlja 1,992 % vseh izdanih delnic.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 20. 10. 2017 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 20.10.2017