Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-107/17

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 16. 11. 2017 do vključno 23. 11. 2017. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 6.922 lastnih delnic v skupni vrednosti 381.078 EUR, in sicer:

- 16. 11.      1.000 delnic po povprečni tehtani ceni 55,00 EUR,
- 17. 11.         884 delnic po povprečni tehtani ceni 54,91 EUR,
- 20. 11.      1.235 delnic po povprečni tehtani ceni 55,48 EUR,
- 21. 11.      1.298 delnic po povprečni tehtani ceni 55,48 EUR,
- 22. 11.      1.300 delnic po povprečni tehtani ceni 55,23 EUR in
- 23. 11.      1.205 delnic po povprečni tehtani ceni 54,12 EUR.

Posrednika pri nakupih sta bila SKB d.d. in NLB d.d.


Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 653.314 kar je predstavljalo 1,992 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 660.236 kar predstavlja 2,013 % vseh izdanih delnic.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 24. 11. 2017 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 24.11.2017