Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-1199/17

MODRA LINIJA HOLDING, d.d., Koper

Obvestilo o seji nadzornega sveta

Na podlagi določil 111. Člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, družba MODRA LINIJA HOLDING, d.d., Koper, Pristaniška 12, Koper objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet je  sprejel  naslednje pomembnejše sklepe:

  • Seznanil se je z oceno poslovanja za obdobje januar- oktober.
  • Imenoval je dva nova člana nadzornega sveta, ki jih bo predlagal skupščini v potrditev.
  • Seznanil in oblikoval je sklic skupščine družbe.

     

To obvestilo bo od danes dalje objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.ml-holding.si  še najmanj pet let.

Uprava družbe
Datum: 07.12.2017