Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-111/17

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 1. 12. 2017 do vključno 7. 12. 2017. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 4.876 lastnih delnic v skupni vrednosti 265.148 EUR, in sicer:

- 1. 12.           730 delnic po povprečni tehtani ceni 54,10 EUR,
- 4. 12.        1.453 delnic po povprečni tehtani ceni 54,86 EUR,
- 5. 12.        1.721 delnic po povprečni tehtani ceni 54,50 EUR,
- 6. 12.           402 delnic po povprečni tehtani ceni 53,90 EUR in
- 7. 12.           570 delnic po povprečni tehtani ceni 53,49 EUR.

Posrednika pri nakupih sta bila SKB d.d. in NLB d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 667.153 kar je predstavljalo 2,034 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 672.029 kar predstavlja 2,049 % vseh izdanih delnic.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 8. 12. 2017 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 08.12.2017