Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-114/17

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 8. 12. 2017 do vključno 14. 12. 2017. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 9.702 lastnih delnic v skupni vrednosti 524.434 EUR, in sicer:

- 8. 12.        2.020 delnic po povprečni tehtani ceni 54,40 EUR,
- 11. 12.      2.038 delnic po povprečni tehtani ceni 53,73 EUR,
- 12. 12.      2.036 delnic po povprečni tehtani ceni 54,00 EUR,
- 13. 12.      1.767 delnic po povprečni tehtani ceni 54,02 EUR in
- 14. 12.      1.841 delnic po povprečni tehtani ceni 54,13 EUR.

Posrednika pri nakupih sta bila SKB d.d. in NLB d.d.

 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 672.029 kar je predstavljalo 2,049 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 681.731 kar predstavlja 2,079 % vseh izdanih delnic.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 15. 12. 2017 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 15.12.2017