Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-116/17

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 15. 12. 2017 do vključno 21. 12. 2017. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 7.416 lastnih delnic v skupni vrednosti 405.546 EUR, in sicer:

- 15. 12.        100 delnic po povprečni tehtani ceni 54,60 EUR,

- 18. 12.     2.105 delnic po povprečni tehtani ceni 54,52 EUR,

- 19. 12.     1.928 delnic po povprečni tehtani ceni 54,85 EUR,

- 20. 12.     2.128 delnic po povprečni tehtani ceni 54,70 EUR in

- 21. 12.     1.155 delnic po povprečni tehtani ceni 54,69 EUR.

Posrednika pri nakupih sta bila SKB d.d. in NLB d.d.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 681.731 kar je predstavljalo 2,079 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 689.147 kar predstavlja 2,101 % vseh izdanih delnic.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 22. 12. 2017 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

KRKA, d. d., Novo mesto
Datum: 22.12.2017