Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-1/18

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 22. 12. 2017 do vključno 4. 1. 2018. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 15.927 lastnih delnic v skupni vrednosti 897.121 EUR, in sicer:                

- 22. 12. 2017      2.119 delnic po povprečni tehtani ceni 54,00 EUR,
- 27. 12. 2017         451 delnic po povprečni tehtani ceni 55,97 EUR,
- 28. 12. 2017      2.761 delnic po povprečni tehtani ceni 57,00 EUR,
- 29. 12. 2017      3.245 delnic po povprečni tehtani ceni 57,05 EUR,
- 3. 1. 2018          3.668 delnic po povprečni tehtani ceni 56,40 EUR in
- 4. 1. 2018          3.683 delnic po povprečni tehtani ceni 56,50 EUR.

Posrednika pri nakupih sta bila SKB d.d. in NLB d.d.

 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 689.147 kar je predstavljalo 2,101 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 705.074 kar predstavlja 2,150 % vseh izdanih delnic.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 5. 1. 2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 05.01.2018