Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-8/18

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 12. 1. 2018 do vključno 18. 1. 2018. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 7.659 lastnih delnic v skupni vrednosti 445.762 EUR, in sicer:

- 12. 1. 2018        2.029 delnic po povprečni tehtani ceni 58,16 EUR,
- 15. 1. 2018        1.687 delnic po povprečni tehtani ceni 58,36 EUR,
- 16. 1. 2018        1.892 delnic po povprečni tehtani ceni 58,37 EUR,
- 17. 1. 2018           200 delnic po povprečni tehtani ceni 57,60 EUR in
- 18. 1. 2018        1.851 delnic po povprečni tehtani ceni 57,98 EUR.
 

Posrednika pri nakupih sta bila SKB d.d. in NLB d.d.

 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 718.543 kar je predstavljalo 2,191 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 726.202 kar predstavlja 2,214 % vseh izdanih delnic.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 19. 1. 2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 19.01.2018