Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-9/18

KRKA, d. d., Novo mesto

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze in 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba Krka, d. d., Novo mesto objavlja nadzorovano informacijo:

22. 1. 2018 je Krka, d. d., Novo mesto prejela obvestilo o spremembi pomembnih deležev od Allianz SE, Koeniginstrasse 28, 80802 Muenchen, Nemčija (v nadaljevanju Allianz SE), in sicer, da se je 18. 1. 2018 zaradi odsvojitve delnic družbe z glasovalno pravico z oznako KRKG (ISIN: SI0031102120) delež glasovalnih pravic odvisnih družb Allianz SE, znižal na 4,99 %.

Pred odsvojitvijo je imel Allianz SE posredno 5,08 % glasovalnih pravic v delnicah. Pred odsvojitvijo Allianz SE ni imel neposrednih glasovalnih pravic v delnicah in ni imel glasovalnih pravic v finančnih instrumentih.

Po odsvojitvi ima Allianz SE posredno 1.635.043 glasovalnih pravic v delnicah z oznako KRKG, kar predstavlja 4,99 % glasovalnih pravic, vse v delnicah z oznako KRKG. Po odsvojitvi nima neposrednih glasovalnih pravic v delnicah in nima glasovalnih pravic v finančnih instrumentih.

Obrazec za obveščanje o spremembi pomembnih deležev (P-DEL) je v prilogi.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 24. 1. 2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

KRKA, d. d., Novo mesto
Datum: 24.01.2018