Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-14/18

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 26. 1. 2018 do vključno 1. 2. 2018. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 7.151 lastnih delnic v skupni vrednosti 421.596 EUR, in sicer:

- 26. 1. 2018        2.732 delnic po povprečni tehtani ceni 59,12 EUR,
- 30. 1. 2018        2.254 delnic po povprečni tehtani ceni 58,80 EUR,
- 31. 1. 2018           470 delnic po povprečni tehtani ceni 58,80 EUR in
-   1. 2. 2018        1.712 delnic po povprečni tehtani ceni 58,94 EUR.
 

Posrednika pri nakupih sta bila SKB d.d. in NLB d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 738.733 kar je predstavljalo 2,253 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 745.884 kar predstavlja 2,274 % vseh izdanih delnic.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 2. 2. 2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 02.02.2018