Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-20/18

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 2. 2. 2018 do vključno 9. 2. 2018. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 7.209 lastnih delnic v skupni vrednosti 414.551 EUR, in sicer:

- 2. 2. 2018      1.578 delnic po povprečni tehtani ceni 58,80 EUR,
- 5. 2. 2018      1.169 delnic po povprečni tehtani ceni 58,00 EUR,
- 6. 2. 2018      1.575 delnic po povprečni tehtani ceni 56,83 EUR
- 7. 2. 2018      1.455 delnic po povprečni tehtani ceni 57,56 EUR in
- 9. 2. 2018      1.432 delnic po povprečni tehtani ceni 56,35 EUR

Posrednika pri nakupih sta bila SKB d.d. in NLB d.d.

 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 745.884 kar je predstavljalo 2,274 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 753.093 kar predstavlja 2,296 % vseh izdanih delnic.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 12. 2. 2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 12.02.2018