Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-23/18

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 12. 2. 2018 do vključno 19. 2. 2018. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 5.641 lastnih delnic v skupni vrednosti 322.194 EUR, in sicer:

- 12. 2. 2018    1.064 delnic po povprečni tehtani ceni 56,91 EUR,
- 13. 2. 2018    1.291 delnic po povprečni tehtani ceni 57,23 EUR,
- 14. 2. 2018       500 delnic po povprečni tehtani ceni 57,20 EUR
- 15. 2. 2018       901 delnic po povprečni tehtani ceni 57,09 EUR
- 16. 2. 2018    1.420 delnic po povprečni tehtani ceni 57,00 EUR in
- 19. 2. 2018      465  delnic po povprečni tehtani ceni 57,60 EUR.

Posrednika pri nakupih sta bila SKB d.d. in NLB d.d.

 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 753.093 kar je predstavljalo 2,296 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 758.734 kar predstavlja 2,314 % vseh izdanih delnic.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 20. 2. 2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 20.02.2018